Extension 29- Copyrights imported figures

The content of this Extensioin is only available in the Dutch language

 

In het boek komen 80 illustraties voor die overgenomen zijn van websites, boeken en artikelen.

Er is een bestand: Afbeeldingen/Mijn afbeeldingen/aMijn afbeeldingenZHGI(datum)/Import.jpg waarin deze afbeeldingen zijn opgeslagen.

Deze 80 illustraties zijn maar voor een klein deel terug te vinden in de genummerde figuren in het boek. De meeste illustraties zijn figuurtjes in de Tijdlijn en tabellen in het boek en  op de website: www.withouthandsnointelligence.

Als het een geïmporteerde figuur is wordt verwezen naar Extensie 20 of 23 waar voor elke importfiguur de bron wordt vermeld. De vermelding bij de figuur zelf is niet praktisch omdat die vermelding vaak meerdere regels van een webbenaming omvat. Het is bovendien handig om de verwijzingen in één overzicht bijeen te hebben, dus in genoemde extensies.

Voor elk van de importfiguren is toestemming gevraagd, of zeker gesteld gesteld,  voor plaatsing in het boek en de artikelen op de Engelse website.

Vele figuren zijn ontleend aan Wikipedia en van velen daarvan kan het vrije gebruik op de betreffende site zelf bepaald worden.

In onderstaade tabel vindt u een opsomming  van aanvragen voor toestemming tot gebruik van import-illustraties minus die door Wikipedia als vrij worden aangemerkt

Per aanvraag is er een slotregel waar de reactie van de copy-righthouder ingevuld kan worden, als die leeg is betekent dat er geen reactie is ontvangen.

De auteur zal altijd het auteursrecht erkennen en de consequnties aanvaarden als de rechthebbende alsnog een vergoeding claimt.

In de colofon wordt daartoe een regel opgenomen: een ieder die meent auteursrechten meent te hebben op een onderdeel van het boek, gelieve zich te melden bij de uitgever.

Tabel met behandeling voor toestemming op import-figuren

 

Click here to download the table with all permissions to use figures.